Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.:  (+31) (0)43-390 04 00 
E-mail:  info@belastingen.nu

Algemene beoordeling :

Nalatenschapsplanning en Erf- en schenkbelasting, vermogensplanning

We voeren voorafgaande prognose berekeningen uit van toekomstige besparingen van erfbelasting en schenkbelasting onder verschillende scenario's ten behoeve van het aangaan van partnerschapsvoorwaarden (huwelijksvermogensrecht) en testamenten bij de notaris.

Onze expertise bestrijkt de gebieden:

  • Huwelijksvermogensrecht (huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap)
  • Testamenten en erfrecht Schenkingen
  • Vermogensafwikkeling bij echtscheiding
  • Levensverzekeringen
  • Trusts, vrijgestelde beleggingsinstelling en afgezonderd particulier vermogen
  • Opvolging in familiebedrijven
  • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI, ofwel: schenkingen aan goede doelen)

We staan u bij in het verminderen van de belastingheffing tijdens uw leven bij hun vermogensopbouw en bij vermogensoverheveling en bedrijfsopvolging naar toekomstige generaties.

We adviseren u bij uw start en met uw gevestigde familiebedrijf, het gebruik van trusts, stichtingen en de vele andere manieren om financiële belangen te structureren. Onze cliënten kunnen hierbij rekenen op integriteit en de vereiste sensitiviteit in een persoonlijke benadering. Onze expertise strekt zich uit tot vermogensplanning en vererving, met name vanuit een internationaal perspectief.

Nalatenschapsplanning ofwel Estate planning omvat in feite alle maatregelen die u kunt nemen om uw vermogen tijdens uw leven en bij overlijden fiscaal gezien zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw kinderen of volgende generatie. Een lastig vraagstuk vaak waarbij u, naast juridische aspecten ook te maken krijgt met gevolgen voor de schenkbelasting, erfbelasting en inkomstenbelasting. Uitgangspunt is de vraag voor wie het vermogen uiteindelijk bestemd is: partner, kinderen, familie, vrienden of goede doelen. Huwelijkse voorwaarden en uw testament spelen hierbij een hoofdrol.

(huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap).

 

 
Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok