Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.:  (+31) (0)43-390 04 00 
E-mail:  info@belastingen.nu

Algemene beoordeling :

Directeur grootaandeelhouder (dga) en zijn B.V.

Degene die - kort gezegd - al dan niet tezamen met zijn partner een belang van ten minste 5% heeft in een B.V., heeft een aanmerkelijk belang (ab) in die B.V.

Bij een ab worden alle voordelen, onder aftrek van kosten, in box 2 belast tegen een tarief van 26,9%. Dit geldt zowel voor de reguliere voordelen uit de aandelen, zoals dividenden, als voor de vervreemdingsvoordelen bij de verkoop van de aandelen.

Vraagstukken die bij de dga in relatie tot zijn B.V. aan de orde kunnen komen zijn:

  • dividenduitdeling
  • gebruikelijk loon regeling
  • managementvergoeding
  • aanmerkelijk belang regeling
  • ter beschikkingstelling van leningen en onroerend goed aan BV
  • leningen van de BV, financiering eigen woning
  • auto van de zaak
  • creëren van een holdingstructuur met de aandelenfusie, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, juridische fusie en -splitsing, fiscale eenheid
  • inbreng onderneming in een B.V.
  • bedrijfsopvolging

De keuze voor een B.V. kan zijn ingegeven om fiscale redenen of omwille van beperking van de civiele aansprakelijkheid. Het omslagpunt voor inbreng van een onderneming in een B.V. omwille van belastingbesparing is hoog en een eenmanszaak of personenvennootschap is in meeste gevallen nog steeds de geboden rechtsvorm. We zorgen voor de oprichting van uw B.V., voor de ruisende of geruisloze inbreng van de eenmanszaak of personenvennootschap met of zonder afrekening voor inkomstenbelasting in (de) B.V.('s). Hierbij letten we op de toepassing van de stakingsaftrek voor onroerende zaken en vermogensbestanddelen die naar het privévermogen worden overgeheveld en de stakingslijfrenteaftrek voor de stakingswinst. We begeleiden de dga en zijn management-B.V., beheermaatschappij of holding met beslissingen omtrent de auto van de zaak, de opbouw van een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente, het verlagen van het dga-loon bij het geraken in een structureel slechte financiële positie, ‘salary-split’, terbeschikkingstelling van onroerende zaken of leningen aan de B.V., aandelenregelingen (letteraandelen of cumulatief preferente aandelen bij bedrijfsopvolging), opties op aandelen en het lucratief belang.

 
Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok