Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.: (+31) (0)43-390 04 00
E-mail: info@belastingen.nu

Dga en 'zijn' BV

Degene die - kort gezegd - al dan niet tezamen met zijn partner een belang van ten minste 5% heeft in een BV of NV, heeft een aanmerkelijk belang (hierna: ab).

Bij een ab worden alle voordelen, onder aftrek van kosten, in box 2 belast tegen een tarief van 25%. Dit geldt zowel voor reguliere voordelen, zoals dividenden, als voor vervreemdingsvoordelen, zoals bij verkoop.

Vraagstukken die aan de orde komen zijn:

  • dividenduitdeling
  • gebruikelijk loon regeling
  • aanmerkelijk belang regeling
  • ter beschikkingstelling van leningen en onroerend goed aan BV
  • leningen van de BV, financiering eigen woning
  • gebruikelijk loonregeling
  • auto van de zaak
  • holdingstructuren
  • managementvergoeding
  • inbreng onderneming in de BV

De keuze voor een BV kan zijn ingegeven om fiscale redenen of omwille van beperking van aansprakelijkheid. Het omslagpunt voor inbreng van een onderneming in een BV omwille van belastingbesparing is hoog en een eenmanszaak of personenvennootschap is in meeste gevallen nog steeds de geboden rechtsvorm. We zorgen voor de oprichting van uw BV, inbreng van de eenmanszaak met of zonder afrekening voor inkomstenbelasting in de BV met toepassing stakingsaftrek en extra lijfrentepremieaftrek voor de stakingswinst. We begeleiden de dga en hun beheermaatschappijen of holding en holdingstructuur, auto van de zaak, oudedagsvoorziening, afzien van loon volgens overeenkomst bij het geraken in een structureel slechte financiële positie, salarisstructuur, ‘salary-split’, terbeschikkingstelling van onroerende zaken of leningen aan de BV, aandelenregelingen, opties op aandelen, en de lucratief belangregeling tot en met het opstellen van de aangiften loonbelasting.

Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok