Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.:  (+31) (0)43-390 04 00 
E-mail:  info@belastingen.nu

Algemene beoordeling :

De Europese en Internationale belastingpraktijk

Onderscheidend is ons bureau in zijn specialisatie op het terrein van de internationale grensoverschrijdende belastingen.

We begeleiden cliënten en hun ondernemingen bij overheveling van activiteiten binnen Europa, vanuit andere delen van de wereld naar Europa en vice versa. Het Europese fiscaal recht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg hebben in de afgelopen tien jaar een enorme invloed gehad op de alledaagse fiscale praktijk.

Douane

Onze omzetbelasting- en douanepraktijk richt zich op alle soorten indirecte belastingen, naast omzetbelasting, denken we aan invoerrechten, accijnzen, overdrachtsbelasting op onroerend goed. Door de toename en globalisering van de internationale handel en de continue ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie neemt de complexiteit en het belang daarvan toe, zeker heden met het oog op de Brexit. Wij adviseren over de zaken die direct van belang zijn voor de vaststelling van de bij invoer verschuldigde belastingen, zoals de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur, de vaststelling van de douanewaarde en de vaststelling van de preferentiële of niet-preferentiële oorsprong van goederen en toepassing van douanevoorschriften. Waar wenselijk of noodzakelijk onderhandelen we met de belastingautoriteiten of procederen wij in zaken omtrent indirecte belastingen.

Transfer pricing

Vraagstukken op het terrein van ‘transfer pricing’ spelen een steeds grotere rol bij grensoverschrijdende transacties tussen dochtervennootschappen en andere vestigingen in het buitenland (vaste inrichtingen). Bij deze interne leveringen en diensten komen in beeld waar betalingen worden verricht en inkomsten worden gegenereerd en welke prijs ervoor wordt doorberekend. Voor belastingautoriteiten vormen uw zakelijke transacties en prijsstelling een terrein waar ze inzicht in willen hebben voor de vaststelling van de juiste belastinggrondslag. Onze benadering vanuit de praktijkgebieden vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en invoerrechten, varieert van planning, documentatie tot onderhandelingen met (internationale) belastingautoriteiten en geschillenbeslechting.

 
Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok