Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.:  (+31) (0)43-390 04 00 
E-mail:  info@belastingen.nu

Algemene beoordeling :

Fiscale procesvoering

Wij begeleiden cliënten in urgente belastingzaken ten overstaan van de Belastingdienst.

Hierbij denken we aan:

  • urgente belastingzaken vanwege onachtzaamheid of niet-nakoming
  • kwesties van invordering
  • bemiddeling in fiscale controverse
  • vermindering van boete of voorkoming strafvervolging
  • internationale gegevensuitwisseling
  • inkeerregeling

Daarbij beschikken we over de kennis en kunde om elk aspect van fiscale controverse te behandelen. Naast geschillen over materieel belastingrecht behandelen wij kwesties op het terrein van formeel belastingrecht, invordering, internationale uitwisseling van gegevens, boetes en strafrechtelijke vervolging wegens niet-nakoming. Naast een focus op minnelijke schikking van belastinggeschillen met de Belastingdienst, de weg van ‘mediation’. Daarbij stippelen we vooraf de risico’s en de slagingskans van een gerechtelijke procedure tevoren uit.

Onze bijstand bij de inkeerregeling houdt in dat we u begeleiden in het voldoen aan verzoeken om informatie van de Belastingdienst over uw in het buitenland gestalde vermogen, welke u al die jaren buiten het zicht van de fiscus hebt gehouden of welke u nu op eigen initiatief wilt aangeven. We houden de meest mogelijke vermindering van de boete in het oog. De Belastingwet kent hiervoor een navorderingsmogelijkheid teruggaand over de laatste 12 belastingjaren.

 
Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok