Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.: (+31) (0)43-390 04 00
E-mail: info@belastingen.nu

Algemene fiscale praktijk

Als adviesbureau beschikken we al meer dan 18 jaar over uitgebreide specialistische kennis en ervaring in fiscale vraagstukken en regelgeving.

Onze relaties zijn MKB ondernemers en hun ondernemingen: de eenmanszaak van de zzp-er, zzp, de personenvennootschap, de vennootschap onder firma (VOF), maatschap en de B.V. (BV) en 'haar' directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor ons vormt het structureren van de zakelijke transacties van onze cliënten een uitdaging teneinde hun fiscale positie te optimaliseren. Wij staan particulieren en bedrijven bij teneinde niet meer belasting te hoeven betalen dan het doel van de belastingwet aangeeft, maar wel binnen het kader van de wet. Wij doen vervolgens niets liever dan besparingen in uw belang door te voeren en toe te passen. Hierbij zijn we up to date met de fiscale ontwikkeling in het vakgebied en verandering in wetgeving en monitoren uw onderneming in het licht van deze ontwikkelingen in de toekomst.

We verstrekken hoogwaardig advies met het oog op de toekomst teneinde de fiscale positie van ondernemingen en directeur-grootaandeelhouders (dga's) te optimaliseren op terreinen van hun aanmerkelijk belangpositie, de terbeschikkingstelling van vermogen aan ‘hun’ BV, hun lening-verhoudingen, de deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid en bedrijfsovername. Wij adviseren onze cliënten zowel in het binnenland, als op het grensoverschrijdend terrein in de EU en elders in de wereld.

Belastingadvisering vergt specialistische kennis met een overzicht van voorwaarden, waaraan de belastingplichtige moet voldoen. Het voldoen aan de administratieve en belasting-verplichtingen wordt ook wel tax compliance genoemd. Het betreft het opstellen van aangiften inkomstenbelasting IB onder optimale toerekening van de gemeenschappelijke posten aan beide partners, aangiften omzetbelasting oftewel BTW, intracommunautaire leveringen en intracommunautaire prestaties, aangiften dividendbelasting en vennootschapsbelasting oftewel VPB. Dit geschiedt aan de hand van de door u zelf of door ons voor u gevoerde boekhouding welke zijn weerslag vindt in de jaarrekening. Tevens voeren wij de loonboekhouding van uw werknemers in loondienst en van de dga in zijn verhouding tot ‘zijn’ BV.

Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok